topbanner

Oslogruppen 100 år

Oslogruppen 100 år - Historiske tilbakeblikk del 2: Krigsårene 1940-1945

Foreningslivet lå av naturlige grunner nede under krigen, men mange av gruppens medlemmer var aktive på både her hjemme og ute gjennom krigsårene.

Radiokunnskapen til mange av våre medlemmer kom godt med i motstandsarbeidet. Dessverre har vi ikke noen fullstendig oversikt over hvem av våre medlemmer som deltok, eller hva de spesifikt bidro med i motstandskampen.

Les mer …

Medlemsmøte: Introduksjon til jubileumsåret 2023 ved LA1KP Øivind onsdag 1. februar

Oslogruppen ønsker velkommen til medlemsmøte på Rommen onsdag 1. februar. Kveldens tema er "Introduksjon til jubileumsåret 2023", og foredragsholder er LA1KP Øivind. Vi vil også benytte denne kvelden til å minnes vårt Æresmedlem LA6XI Knut Heimdal.

Det vil bli anledning til å følge foredraget via Zoom. Meld deg på Zoom her.

Dørene åpner kl 18:30 for prat og kaffe og foredraget starter kl. 19:30.

Oslogruppen 100 år - Historiske tilbakeblikk del 1: Oppstarten

Oslogruppen av NRRL fyller i år 100 år og dette markeres bl.a. med en artikkelserie med historiske tilbakeblikk på de første 100 årene skrevet av LA1KP Øivind Solli - Æresmedlem i Oslogruppen og gruppens historiske nestor som innehar enestående kunnskap, oversikt og dokumentasjon om amatørradio generelt og Oslogruppen spesielt. God fornøyelse!

Les mer …

  • 1
  • 2