topbanner

Møter 2017

Referat fra medlemsmøte Onsdag 22. november 2017 - Hvordan komme i gang på digitale modes - fra RTTY til FT8 v/LA4LN Tom

Hvordan komme i gang på digitale modes fra RTTY til FT8 v/ Tom LA4LN

Møtet ble åpnet av viseformannen LA7WRA Peter.

Han ga ordet raskt videre til kveldens foredragsholder LA4LN Tom som gjennomgikk de ulike digitale modulasjonsformene:
Referatet er nå oppdatert med link hvor du kan se hele presentasjonen til Tom

Les mer …

Referat fra medlemsmøte Onsdag 8. november 2017 - Støyproblemer og IARU aktiviteter relatert til dette v/LA9QL Tore

Møte ble åpnet av kassereren Jan LA3PK.
Han gratulerte Oslogruppen/NRRL med nytt elektronisk låssystem som gir en mer fleksibel adgangsløsning, viser historikk på hvem som har besøkt lokalene og forenkler situasjonen dersom en skulle miste sitt nøkkelkort. Det er installert nye låser på inngangsdør og lager med adgangsmuligheter etter behov. Systemet administreres av Pål LA6CSA.
Foredraget denne kvelden:
Den økende støyen i radio-spekteret er en stor trussel for all radiokommunikasjon. LA9QL Tore er leder for den permanente EMC-komité i IARU Region 1.

Les mer …

Inntrykk fra antennedugnad på LA4O Onsdag 25. oktober 2017

Medlemsmøtet denne onsdagen var viet til antennedugnad, hvor målet var å få satt op Stepp IR beamen igjen.
Deler til antennen var ankommet for endel uker siden og nå var det på tide å få opp antennen før vintereren setter inn for fullt.
LA8OKA Martin ledet arbeidet, og det var relativt godt med folk på taket.

Les mer …