topbanner

Møter 2018

Referat fra medlemsmøte 21 nov. 2018 Batterier del 1 v/LA7XQ – Steinar

I formannens fravær ble møtet åpnet av kassereren LA3PK, Jan.

Batterier er et meget relevant tema ikke minst nå som det kommer stadig flere batteridrevne biler på markedet. Oslogruppen har derfor over lengere tid vært på jakt etter en foredragsholder som kunne belyse dette temaet. Og vi er takknemlig for at Steinar nå sa seg villig til å stille opp.

Les mer …

Referat fra medlemsmøte onsdag 31.10.2018 - Oppsummering av SAC test v/LA7WRA Peter

Møtet ble åpnet av formannen LA7WRA som også var kveldens foredragsholder.

Kasserer informerte om at mesteparten fra LA0BT’s dødsbo er avhendet, og atter en gang stor takk til enken etter Preben for denne donasjonen. Det ble foreslått at midlene anvendes til en investering som gagner Oslogruppen. Et alternativ kan være transportabelt PA trinn for contests og field days av type Juma 1000. Styret jobber videre med saken.

Les mer …

Medlemsmøte onsdag 31. oktober 2018 - Oppsummering av SAC-test SSB

Oslogruppen deltok i SAC-contest helgen 13-14 oktober 2018 i MULTI-MULTI klassen. Fra kl. 19.30 oppsummerer formann LA7WRA Peter denne populære testen og hvilke erfaringer vi har gjort så langt i å bygge og utvikle et contest-miljø i Oslogruppen.

Velkommen til medlemsmøte!

Les mer om SAC-testen her