topbanner

Møter 2019

Referat fra medlemsmøte 21. august 2019 - A25UK DXpedisjonen 2017 v/M0MDR

Møtet ble åpnet av formann Peter LA7WRA som ønsket velkommen til høstens første møte etter sommerferien. Vi hadde denne kvelden besøk av M0MDR Martin fra London som fortalte om den engelske A25UK DXpedisjonen til Botswana i 2017 og om amatørradio i England. Martin var på forretningsreise i Oslo og benyttet anledningen til å besøke oss.

Les mer …

Oslogruppens Field day 2019 - bli med!

Høstens store utendørsbegivenhet Field day finner sted helgen 7. og 8. september 2019 og også i år kan Oslogruppen av NRRL ønske velkommen til Field day ved Trollvannstua på Grefsenkollen. Bli med som operatør!

Formålet med Field day aktiviteten er å fremme rekruttering av nye radioamatører og Field day gir radioamatørene trening i å operere portable stasjoner i 24 timer med midlertidige antenner uten bruk av nettspenning fra det offentlige el-nettet.

Les mer …