topbanner

Møter 2019

Oslogruppens generalforsamling ble avholdt onsdag 27. februar 2019, nå med oppdatert referat

Oslogruppens generalforsamling ble avholdt onsdag 27. februar 2019.
21 stemmeberettigede medlemmer var tilstede denne onsdagskvelden og formannen LA7WRA Peter ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 1930 og ba om ett minutt stillhet for å minnes LAØBT Preben. Innkallingen ble godkjent og forhandlingene kunne starte. LA7WRA Peter ble valgt til ordstyrer og LA1KP Øivind samt LB8IH Fredrik ble valgt til referenter.

Les mer …

Referat fra medlemsmøte 13 februar 2019 Batterier del III – fremtid v/ LA7XQ Steinar

Møtet ble åpnet av formannen Peter LA7WRA som minnet om Generalforsamlingen 27 februar der det er viktig at mange stiller for at Generalforsamlingen skal være gyldig i hht. lovene. Formannen fortalte også at Tryvanns repeateren LA5OR vil kunne være i bruk lørdag 16 feb. i forbindelse med Grenaderløpet på ski fra Nittedal til Asker.

Kveldens foredragsholder var Steinar LA7XQ som orienterte om fremtidig batteriteknologi.

Les mer …

Velkommen til foredrag om batterier DEL 3 ved LA7XQ Steinar onsdag 13.02 kl 19.00

Oslogruppen og LA7XQ Steinar ønsker velkommen til nok et dypdykk om batterier. I del 3 vil det handle om batterier og fremtidsutsikter. Etter to fulle hus i november i fjor er LA7XQ Steinar tilbake med et oppfølgende foredrag om hvor batteriforskningen står i dag, både i Norge og utlandet, hva finner vi på batteri-lab'en og hva kan snart forventes satt i produksjon.

Vi starter foredraget kl 19.00 (sharp)! Ta med tidligere utdelt materiell/kopier (særlig Li Batteri Tabellen).

Les mer …

Hvordan komme seg på lufta? Velkommen til "intro-kveld" om amatørradio onsdag 30. januar kl 18.00

Har du akkurat tatt lisensen? Klart du skal på lufta! Vi ønsker våre nye radioamatører velkommen til en "Intro-kveld" om amatørradio i klubblokalet på Rommen onsdag 30. januar kl. 18.00. Det å komme seg på lufta så raskt som mulig etter at man har tatt lisensen er viktig både for å holde motivasjonen oppe og for huske alt du lærte på kurset.

Les mer …

Referat fra medlemsmøte 16. januar 2019 PA trinn, herunder presentasjon av gruppens nye Juma PA trinn v/LA7WRA Peter

Møtet ble åpnet av formannen LA7WRA Peter. LA6XI Knut fortalte at det planlegges arrangert «old timer meeting» våren 2019. Han minnet også om fylkestesten på CW som avholdes 19-20 januar.

Innledningsvis snakket Peter om at PA trinn (power amplifier) inndeles i lav effekt (QRP) 5W, middels effekt 100W og high power (QRO) 1000W.

Les mer …