topbanner

Nytt fra styret 2019

Melding om Silent key - LA4LE Egil Indrebø

LA4LE SK m kransEgil var født 24. mai 1932 og døde 1. juli 2019.

Egil var aktiv radioamatør gjennom mange år fra slutten på 1950 tallet og fram til for få år siden. Han hadde bl.a verv som sekretær og HQ medlem i NRRL i mange år på 1970 tallet.
Egil har også vært formann, viseformann, styremedlem og varamedlem til styret i Oslo-gruppen i perioder fra 1960 og fram til 1979 .

Egil deltok regelmessig på møter og andre aktiviteter i Oslo-gruppen helt fra slutten av 50 tallet og fram til de første årene på 2000 tallet. Egil var aktiv bidragsyter og da også holdt en rekke lærerike foredrag innenfor temaene antenner og støy på gruppemøter i LA4O. 

 

Les mer …

NRRL Vintertest 2019 9-10 mars

Det er snart tid for årets første store NRRL begivenhet, nemlig NRRL Vintertest 2019 lørdag 9. mars og søndag 10. mars.
NRRL Vintertest er en fin måte å kontakte norske radioamatører samt trene SSB og CW prosedyrer, og ikke minst aktivere flest mulig i alle NRRL grupper og de som ikke har vært aktive på en stund. Vintertesten består av 6 perioder, hvorav 3 perioder på CW og 3 perioder på SSB, og man kan velge om man kun vil delta på CW eller SSB eller begge deler.

Les mer …