topbanner

Installasjoner

Oslogruppens repeatere og noder har som formål å gi riktig radiomessig dekningsområde for medlemmer, besøkende og nødsambandstjenesten.

I denne sammenheng vil riktig bety at en lokal repeater er ment å gi god radiomessig dekning i det sentrale Osloområdet. Store deler av området skal gi tilfredsstillende kommunikasjon med bærbart utstyr. En regional repeater skal gi god radiodekning fra Oslogryta og ut til de omkringliggende regioner.

Repeatere og noder anses som viktige i nødsambandssammenheng og er derfor normalt utsyrt med nødstrømsforsyning, for fortsatt drift i minimum 12 timer ved brudd i den regulære stømforsyningen.

Installasjonene kan benyttes fritt av alle lisensierte radioamtører under forutsetning av at lisensvilkårene overholdes, og at man utviser god takt og tone.

For å lese mer velger du aktuell installasjon fra listen nedenfor: