topbanner

Nytt fra styret 2022

LD1OT A 23 cm repeater i prøvedrift

Drift og Anleggsavdelingen melder: Den 17. juni satte vi LD1OT A i «prøvedrift» på Rommen.

Duplexfilter kontrollmålt med nettverksanalysator, resultat identisk med produsentens måledata.

Når vi har fått god kunnskap om alle settinger for bla. D-Star vil den bli flyttet til Tryvann (etter ferien).

Les mer …

Nye radioamatører i Oslogruppen!

Tirsdag 7. juni ble det avholdt lisenseksamen i Oslogruppens klubblokaler på Rommen etter vårens digitale lisenskurs. Tre kandidater var oppe til eksamen.

På bildet, til venstre LB6AJ Eskil Hadland som bestod eksamen tirsdag 10. mai 2022, etter å ha deltatt på kurset til Bergensgruppen av NRRL. Til høyre LB6EJ Thor S. Holmesland (13 år) som bestod eksamen tirsdag 7. juni. Begge er medlemmer av Oslogruppen.

Vi gratulerer så mye og ønsker velkommen på lufta!

Ny Svalbard JW SOTA DX-pedition 1. til 5. mai 2022

Oslogruppens medlem LB8CG Mikhail melder at et team på fire radioamatører reiser til Svalbard 1-5 mai på sin andre JW SOTA dxpedition. Operatørene blir HB9DQM Manuel, LA9DSA Knut, LB1RH Lauris og LB8CG Mikhail. 

SOTA-aktiveringer er planlagt 3. og 5. mai. Planen er å operere i to timer fra hver topp med 100W stasjoner og multibånds vertikale antenner.

Følg ekspedisjonen på https://jwsota.fun