topbanner

Oslogruppen gratulerer ifm NRRL generalforsamling 2021

Fra ligaens hjemmeside - nrrl.no - under tittelen "Utdrag fra protokoll fra generalforsamlingen 2021", finner vi følgende personer fra medlemslisten til Oslogruppen:
 
Pkt. 5 - Nytt æresmedlem i NRRL:
LA4LN Tom Victor Segalstad

Pkt. 8 - Medlem i valgkomiteen:
LB4WI Normann Støylen

Pkt. 9 - Valg av revisorer
Revisor 1:
LA1SP Hans Petter Østrem
Vara for revisor 2:
LA6XI Knut Einar Heimdal
 
Pkt. 10 - Valg av tillitsvalgte
Styremedlem:
LA1KP Øivind Solli
 
Vi gratulerer samtlige og ønsker lykke til!